Трапецовидни учебни маси

Предмагаме трашецовидни учебни маси подходящи за различно конфигуриране на учебната среда. Масите трашец могат да бъдат едноместни или двуместни. Предлагат се с различни по вид и цвят плотове.