Презентация за конферентни зали

Презентация на луксозни заседателни маси и конферентни маси по заявка и размер на клиента.