Обзавеждане на кабинети по физика, химия и биология

Модерно и съвременно обзавеждане на кабинети по физика, химия и биология предназначени за училища

УВЕДОМЛЕНИЕ: ЦЕНИТЕ НА ПРОДУКТИТЕ СА В СРОК С ВАЛИДНОСТ ДО 15.07.2021г.! 
В СЛУЧАЙ НА ПРОМЯНА ИЛИ НА ЛИПСА НА ТАКАВА ЩЕ БЪДЕТЕ УВЕДОМЕНИ !