Работна маса 135см/135см/75смН
Помощна маса 48см/40см/62смН
Поставка за компютър 30см/40см/62смН
Разделителен панел 130см/1,8см/115смН