Работна маса 120см/76см/75смН
Помощна маса фи 70см/75смН
Поставка за компютър 26см/60см/73смН
Разделителен панел 77см/1,8см/42смН 
Розетка за кабели за всяко работно място