Обзавеждане класна стая с модел двуместна учебна маса Д01-21111 с плот HPL. 
HPL плотовете могат да будат в цвят по ваш избор. 
Цветовите възможности са дадени в сектор КАТАЛОЗИ - цветови картел