Лабораторна група модел ЕПСИЛОН

Моделът е изработен с плот HPL за обзавеждане на кабинети по хилия и биология
Моделът съдържа: модул с мивка и ел инсталация, работна маса .